ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายกัมปนาท ศรีเชื้อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
2นางสาวธัญวรรณ ก๋าทุ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2สพป.แพร่ เขต 1 สพป.แพร่ เขต 1
3นางกัลยา ศรีสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ลาออกจากราชการ