ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายจำนงค์ แสนอินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ลาออกจากราชการ 
2นายวิโรจน์ จักรมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ถึงแก่กรรม 
3นางกฤษณา สุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ลาออกจากราชการ 
4นายบูรชาติ ศิริเป็งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2สพป.เชียงราย เขต 4 สพป.เชียงราย เขต 4