ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางมนเทียร คำมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ลาออกจากราชการ 
2นางสาวปริยากร มียันต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2สพป.ลำปาง เขต 3 สพป.ลำปาง เขต 3